Doorontwikkeling dagbesteding

Binnen de dagbesteding zet de gemeente een beweging in gang waardoor de inwoners van Zwolle beter bediend kunnen worden. Het resultaat voor de inwoners staat daarbij centraal, niet het aanbod of de geleverde inspanning van de aanbieder. In ons advies gaven we aan deze ontwikkeling te steunen. Wel vragen we de gemeente meer de samenhang… Lees verder Doorontwikkeling dagbesteding

Beschut werken

Met de inwerkingtreding van de Participatiewet is de instroom in de Wet Sociale Werkvoorziening gestopt. Toch blijft er binnen de doelgroep van de Participatiewet een kleine groep mensen die door een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking zoveel begeleiding nodig heeft, dat een beschut werken plek nodig is. Het College van Burgemeester en Wethouders maakte een… Lees verder Beschut werken