Doorontwikkeling dagbesteding

Binnen de dagbesteding zet de gemeente een beweging in gang waardoor de inwoners van Zwolle beter bediend kunnen worden. Het resultaat voor de inwoners staat daarbij centraal, niet het aanbod of de geleverde inspanning van de aanbieder. In ons advies gaven we aan deze ontwikkeling te steunen. Wel vragen we de gemeente meer de samenhang… Lees verder Doorontwikkeling dagbesteding

Advies Dagbesteding

Op 13 november 2014 stuurden we het College van Burgemeester en Wethouders een ongevraagd advies over ‘Dagbesteding’. De aanleiding hiervoor waren onze zorgen over de inkoop van dagbesteding en de consequenties ervan voor Zwollenaren met een ondersteuningsvraag. 20 januari 2015 ontvingen we een reactie op ons advies.