Advies handhaving in sociaal domein

A Paper Family saving money Isolated

Het handhavingsbeleid van Gemeente Zwolle in het sociale domein was tot nu toe vooral gericht op handhaving van het rechtmatig en doelmatig verlenen van bijstandsuitkeringen. Met de invoering van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 is het takenpakket van de gemeente Zwolle op het terrein van zorg aanzienlijk uitgebreid. De gemeente is daarbij… Lees verder Advies handhaving in sociaal domein