Ontwikkelagenda passend onderwijs & jeugdhulp

Vorige week stuurden we een advies naar het College over de Ontwikkelagenda Passend Onderwijs en Jeugdhulp. In het advies schrijven we het positief te vinden dat de gemeente, het onderwijs en jeugdhulp samen aan tafel zitten en dat de gemeente nadenkt over de afstemming tussen onderwijs en jeugdhulp. Het ambitieniveau van de Ontwikkelagenda is hoog… Lees verder Ontwikkelagenda passend onderwijs & jeugdhulp

Verordening Jeugdhulp

De ‘Verordening Jeugdhulp gemeente Zwolle 2015’ geeft concrete invulling aan het Beleidsplan Jeugdhulp. In oktober 2014 gaven we ons advies over de verordening aan het Zwolse College van Burgemeester en Wethouders. Advies Participatieraad >> Reactie College >>  

Beleidsplan Jeugdhulp

Ons eerste advies ging in september 2014 over het Beleidsplan Jeugdhulp. Het College van Burgemeester en Wethouders nam het grootste deel van onze aanbevelingen over. In onderstaande documenten vind je ons advies en de reactie van het College. Advies >> Reactie College >>