Ondersteuning mantelzorg

Population pie chart

De gemeenteraad van Zwolle vroeg het College van burgemeester en wethouders een voorstel te doen voor aanvullende maatregelen om mantelzorgers te ondersteunen. In ons advies over die voorstellen gaven we aan er niet van overtuigd te zijn dat elk voorstel de mantelzorger ook daadwerkelijk zou ondersteunen. We ondersteunen het voornemen van de gemeente om de… Lees verder Ondersteuning mantelzorg

Ondersteuning mantelzorgers

De Participatieraad Zwolle vindt het belangrijk dat er vanuit de gemeente een goed beleid is voor mantelzorgers. Beleid dat er echt voor zorgt dat mantelzorgers steun en hulp krijgen bij hun belangrijke en vaak zware taak. Enkele maanden geleden schreef de gemeente een nota over hoe zij mantelzorgers wil ondersteunen. In een advies schreef de… Lees verder Ondersteuning mantelzorgers

Advies Mantelzorg

Voor de beslisnota Mantelzorgondersteuning en –waardering brachten we eind januari 2015 ons advies uit aan het College. Het viel ons bijvoorbeeld op dat de beslisnota zich erg toespitst op de mantelzorgwaardering. Tegelijk ging het stuk minder in op de onderliggende problematiek van mantelzorg en mantelzorgers. Begin februari ontvingen wij een reactie van het College van Burgemeester… Lees verder Advies Mantelzorg