Advies preventie en ondersteuning zorgkosten

Op 28 mei jongstleden ontving de Participatieraad het verzoek advies uit te brengen op de Beslisnota Preventie van en ondersteuning bij zorgkosten vanaf 2019. De gemeente ondersteunt minima, chronisch zieken en beperkten in de kosten en financiële risico’s die samenhangen met hun gezondheid. De gemeente biedt begeleiding bij het kiezen van een passende en betaalbare… Lees verder Advies preventie en ondersteuning zorgkosten

Ondersteuning mantelzorgers

De Participatieraad Zwolle vindt het belangrijk dat er vanuit de gemeente een goed beleid is voor mantelzorgers. Beleid dat er echt voor zorgt dat mantelzorgers steun en hulp krijgen bij hun belangrijke en vaak zware taak. Enkele maanden geleden schreef de gemeente een nota over hoe zij mantelzorgers wil ondersteunen. In een advies schreef de… Lees verder Ondersteuning mantelzorgers

Training huishoudelijke hulpen

De afgelopen periode heeft de Participatieraad een onderzoek uitgevoerd naar huishoudelijke ondersteuning vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Uit ons onderzoek komt naar voren dat door het voeren van een goed gesprek met cliënten huishoudelijke ondersteuning er grote winst te behalen valt in de kwaliteit van leven van mensen die huishoudelijke ondersteuning hebben. We hebben… Lees verder Training huishoudelijke hulpen