Skip to main content
Let op: we werken aan deze nieuwe website. Het kan voorkomen dat er teksten worden verplaatst.

opvang

Opvang asielzoekers en statushouders

Op 26 juli stuurde de Participatieraad een ongevraagd advies aan het College van burgemeester en wethouders over de opvang van asielzoekers en stat…

Veranderagenda Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen

In oktober 2015 bracht de Participatieraad een advies uit over de Regionale Veranderagenda maatschappelijke opvang en beschermd wonen 2016-2019. Da…