Opvang asielzoekers en statushouders

Op 26 juli stuurde de Participatieraad een ongevraagd advies aan het College van burgemeester en wethouders over de opvang van asielzoekers en statushouders. In ons advies geven we aan dat naast het leren van de Nederlandse taal het gericht toeleiden naar werk van groot belang is. Hoewel de gemeentelijke rol met de nieuwe Inburgeringswet kleiner… Lees verder Opvang asielzoekers en statushouders

Veranderagenda Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen

In oktober 2015 bracht de Participatieraad een advies uit over de Regionale Veranderagenda maatschappelijke opvang en beschermd wonen 2016-2019. Dat deden we samen met Adviesraden uit de regio. Vanwege actuele ontwikkelingen verscheen er in februari 2016 een nieuwe Veranderagenda – waarin veel van onze opmerkingen en adviezen verwerkt waren.¬†Voor deze nieuwe Veranderagenda brachten we op… Lees verder Veranderagenda Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen