Ontwikkelagenda passend onderwijs & jeugdhulp

Vorige week stuurden we een advies naar het College over de Ontwikkelagenda Passend Onderwijs en Jeugdhulp. In het advies schrijven we het positief te vinden dat de gemeente, het onderwijs en jeugdhulp samen aan tafel zitten en dat de gemeente nadenkt over de afstemming tussen onderwijs en jeugdhulp. Het ambitieniveau van de Ontwikkelagenda is hoog… Lees verder Ontwikkelagenda passend onderwijs & jeugdhulp