Advies op rapport Rekenkamercommissie over inclusief beleid

In november schreven we als Participatieraad een advies over het onderzoek van de Rekenkamercommissie over inclusief beleid. Enkele brieven van de Participatieraad in de afgelopen jaren waren mede aanleiding voor het onderzoek. In onze brieven schreven we dat er in het gemeentelijk beleid meer rekening gehouden moest worden met de diversiteit en de achtergrond van… Lees verder Advies op rapport Rekenkamercommissie over inclusief beleid