Advies handhaving in sociaal domein

A Paper Family saving money Isolated

Het handhavingsbeleid van Gemeente Zwolle in het sociale domein was tot nu toe vooral gericht op handhaving van het rechtmatig en doelmatig verlenen van bijstandsuitkeringen. Met de invoering van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 is het takenpakket van de gemeente Zwolle op het terrein van zorg aanzienlijk uitgebreid. De gemeente is daarbij… Lees verder Advies handhaving in sociaal domein

Transformatie sociaal domein

De gemeente Zwolle werkt aan de transformatie van het sociaal domein. Met andere woorden: zorgdragen voor de juiste ondersteuning van inwoners van Zwolle die dat nodig hebben, terwijl er minder budget beschikbaar is. En zorgdragen dat iedereen in Zwolle naar vermogen mee kan doen. De plannen hiervoor staan in de nota Transformatie in het sociaal… Lees verder Transformatie sociaal domein