Opvang asielzoekers en statushouders

Op 26 juli stuurde de Participatieraad een ongevraagd advies aan het College van burgemeester en wethouders over de opvang van asielzoekers en statushouders. In ons advies geven we aan dat naast het leren van de Nederlandse taal het gericht toeleiden naar werk van groot belang is. Hoewel de gemeentelijke rol met de nieuwe Inburgeringswet kleiner… Lees verder Opvang asielzoekers en statushouders

Informatienota asielzoekers en statushouders

In 2014 is de instroom van vluchtelingen naar Europa fors toegenomen. Nederland, en dus ook Zwolle, staan voor de opgave een deel van deze vluchtelingen op te nemen. In de Informatienota asielzoekers en statushouders in Zwolle geeft de gemeente Zwolle aan hoe zij deze opvang wil organiseren. De Participatieraad bracht over deze nota een ongevraagd… Lees verder Informatienota asielzoekers en statushouders