Veranderagenda Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen

In oktober 2015 bracht de Participatieraad een advies uit over de Regionale Veranderagenda maatschappelijke opvang en beschermd wonen 2016-2019. Dat deden we samen met Adviesraden uit de regio. Vanwege actuele ontwikkelingen verscheen er in februari 2016 een nieuwe Veranderagenda – waarin veel van onze opmerkingen en adviezen verwerkt waren.¬†Voor deze nieuwe Veranderagenda brachten we op… Lees verder Veranderagenda Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen