Advies preventie en ondersteuning zorgkosten

Op 28 mei jongstleden ontving de Participatieraad het verzoek advies uit te brengen op de Beslisnota Preventie van en ondersteuning bij zorgkosten vanaf 2019. De gemeente ondersteunt minima, chronisch zieken en beperkten in de kosten en financiële risico’s die samenhangen met hun gezondheid. De gemeente biedt begeleiding bij het kiezen van een passende en betaalbare… Lees verder Advies preventie en ondersteuning zorgkosten