Skip to main content
Let op: we werken aan deze nieuwe website. Het kan voorkomen dat er teksten worden verplaatst.

Zwolle

Doorontwikkeling dagbesteding

Binnen de dagbesteding zet de gemeente een beweging in gang waardoor de inwoners van Zwolle beter bediend kunnen worden. Het resultaat voor de inwo…

Dienstverlening welzorg

In een brief aan het College sprak de Participatieraad haar bezorgdheid uit over de dienstverlening Welzorg. We reikten het College suggesties aan …

Beleidsplan schulddienstverlening

De Participatieraad Zwolle stuurde op 6 april een advies aan het College van burgemeester en wethouders, over het Beleidsplan schulddienstverlening…

Experiment bijstand

De gemeente Zwolle start een experiment om meer inwoners met een bijstandsuitkering de kans te bieden om mee te doen in de samenleving. In een onde…

Voorstel maatschappelijke participatie

Zwolle heeft als uitgangspunt dat iedereen mee kan doen naar vermogen. Zij vroeg de Participatieraad advies uit te brengen over een voorstel voor m…

Training huishoudelijke hulpen

De afgelopen periode heeft de Participatieraad een onderzoek uitgevoerd naar huishoudelijke ondersteuning vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteun…

Ontwikkelagenda passend onderwijs & jeugdhulp

Vorige week stuurden we een advies naar het College over de Ontwikkelagenda Passend Onderwijs en Jeugdhulp. In het advies schrijven we het positief…

Informatienota asielzoekers en statushouders

In 2014 is de instroom van vluchtelingen naar Europa fors toegenomen. Nederland, en dus ook Zwolle, staan voor de opgave een deel van deze vluchtel…

Transformatie sociaal domein

De gemeente Zwolle werkt aan de transformatie van het sociaal domein. Met andere woorden: zorgdragen voor de juiste ondersteuning van inwoners van …

Beleidsplan Jeugdhulp

Ons eerste advies ging in september 2014 over het Beleidsplan Jeugdhulp. Het College van Burgemeester en Wethouders nam het grootste deel van onze …