Skip to main content
Let op: we werken aan deze nieuwe website. Het kan voorkomen dat er teksten worden verplaatst.

Werk, inkomen en meedoen

Mensen die te maken krijgen met de onderwerpen participatie en inkomen vinden bij ons een luisterend oor. Bijvoorbeeld voor goede werkplekken voor kwetsbare inwoners, de opvang van asielzoekers of de toegankelijkheid van (gemeentelijke) informatie.

Gerelateerde berichtgeving

Advies op rapport Rekenkamercommissie over inclusief beleid

23 januari 2018
In november schreven we als Participatieraad een advies over het onderzoek van de Rekenkamercommissie over inclusief beleid. Enkele brieven van de Participatieraad in de afgelopen jaren waren mede …

Doorontwikkeling dagbesteding

30 november 2017
Binnen de dagbesteding zet de gemeente een beweging in gang waardoor de inwoners van Zwolle beter bediend kunnen worden. Het resultaat voor de inwoners staat daarbij centraal, niet het aanbod of de…

Dienstverlening welzorg

30 november 2017
In een brief aan het College sprak de Participatieraad haar bezorgdheid uit over de dienstverlening Welzorg. We reikten het College suggesties aan hoe de dienstverlening verbeterd kan worden. He…

Beleidsplan schulddienstverlening

28 november 2017
De Participatieraad Zwolle stuurde op 6 aprilĀ een advies aan het College van burgemeester en wethouders, over het Beleidsplan schulddienstverlening 2017-2021. In dit plan geeft de gemeente aan hoe …

Beschut werken

26 september 2017
Met de inwerkingtreding van de Participatiewet is de instroom in de Wet Sociale Werkvoorziening gestopt. Toch blijft er binnen de doelgroep van de Participatiewet een kleine groep mensen die door e…

Experiment bijstand

26 september 2017
De gemeente Zwolle start een experiment om meer inwoners met een bijstandsuitkering de kans te bieden om mee te doen in de samenleving. In een onderzoek kijkt de gemeente wat het resultaat is van m…

Voorstel maatschappelijke participatie

26 september 2017
Zwolle heeft als uitgangspunt dat iedereen mee kan doen naar vermogen. Zij vroeg de Participatieraad advies uit te brengen over een voorstel voor maatschappelijke participatie. Het gaat hierbij om …

Regeling chronisch zieken en gehandicapten

18 januari 2015
27 oktober 2014 adviseerde de Participatieraad over de ‘Zwolse regeling chronisch zieken en gehandicapten’. Ons volledige advies en de reactie van het College van Burgemeester en Wethouders vindt u…

Verordeningen Participatiewet

18 januari 2015
Op 14 oktober 2014 brachten we advies uit aan het Zwolse College van Burgemeester en Wethouders over verschillende verordeningen die voortkomen uit de Participatiewet: Afstemmingsverordening Pa…