Skip to main content
Let op: we werken aan deze nieuwe website. Het kan voorkomen dat er teksten worden verplaatst.

Participatieraad Zwolle

onafhankelijke adviesraad

info@participatieraadzwolle.nl

Veelgestelde vragen

Is de participatieraad een onderdeel van de gemeente?

Nee, de participatieraad is een onafhankelijke adviesraad en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet en de participatiewet. De raad doet dit namens de inwoners van de gemeente Zwolle.

Kan ik met mijn probleem terecht bij de participatieraad?

De participatieraad geeft het college advies over het sociale beleid van de gemeente. Met betrekking tot individuele klachten en/of opmerkingen heeft de gemeente een klachtencommissie. Wanneer bepaalde klachten en/of opmerkingen vaak voorkomen, zou het beleid wellicht aangepast moeten worden. Dan zou de participatieraad hierin een rol kunnen spelen. Inwoners kunnen voor ondersteuning terecht bij het sociaal wijkteam of bij een onafhankelijk cliëntondersteuner van Zorgbelang Overijssel.

Meer informatie over het indienen van een klacht vindt u via: https://www.zwolle.nl/melding

Meer informatie over het sociaal wijkteam vindt u via: https://www.swtzwolle.nl/

Meer informatie over onafhankelijke cliëntondersteuning vindt u via: www.zorgbelang-overijssel.nl

Wat is de werkwijze van de participatieraad?

De Participatieraad adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd over heel veel verschillende onderwerpen. Daarom is de participatieraad verdeeld in werkgroepen. Deze werkgroepen bereiden de adviezen voor en vervolgens worden de adviezen in de openbare vergadering van de Participatieraad besproken en vastgesteld. Een werkgroep is verantwoordelijk voor de eigen contacten met de achterban.

Heeft de participatieraad contact met de gemeenteraad?

De participatieraad adviseert aan het college van burgemeester en wethouders. We hebben geen politieke ‘kleur’ en zijn onafhankelijk. Onze onafhankelijkheid hebben we hoog in het vaandel staan. We zijn daarom zeer terughoudend in contact met leden van de gemeenteraad. Raadsleden zijn uiteraard van harte welkom op onze raadplegingsbijeenkomsten (o.a onze klankbordgroepen, informatiebijeenkomsten etc) waar inwoners uit Zwolle met elkaar spreken over een onderwerp uit het sociaal domein.

Kan ik een vergadering bijwonen van de participatieraad?

Ja, dat kan, onze vergaderingen zijn openbaar. De vergaderdata staan op onze website. Wilt u vooraf doorgeven dat u komt via info@participatieraadzwolle.nl

Welke adviezen geven jullie?

Hier vind je een overzicht van onze adviezen.