Skip to main content
Let op: we werken aan deze nieuwe website. Het kan voorkomen dat er teksten worden verplaatst.

Plenaire vergaderingen

De Participatieraad vergadert één keer per maand in zijn geheel. Deze plenaire vergaderingen vinden plaats op verschillende locaties binnen het sociaal domein, op de derde woensdag van de maand.

In de maanden juli en augustus zijn er geen plenaire bijeenkomsten. Op de laatste vergadering voor de zomer nemen we ook afscheid van vertrekkende leden.

Wil je een keer aanwezig zijn bij een vergadering? Laat ons dit weten via info@participatieraadzwolle.nl

Deze vergaderingen zijn openbaar, u kunt altijd plaats nemen op de publieke tribune. Waarvoor u zich aan te melden.

Agenda 2024 Plenaire vergaderingen

Woensdag avonden 19.30-21.30 uur
  • 24 januari;
  • 28 februari;
  • 20 maart
  • 17 april
  • 15 mei
  • 19 juni
  • 18 september;
  • 16 oktober;
  • 20 november*;
  • 18 december.                                   

*Op deze dag is er een werkbezoek gepland voor een werkgroep.           

Data bijeenkomsten klankbord- en werkgroepen

Ontmoet en groet bijeenkomst wordt in het voorjaar gehouden. Meestal een middagprogramma.

Studiebijeenkomst. In oktober verdeeld over twee dagdelen.

Werkgroep Werk Inkomen en Meedoen komt op afroep bijeen.

Data Cluster GGZ

maandagmiddag tussen 15.00-17.00

8 januari; 5 februari; 11 maart; 8 april; 3 juni; 1 juli; 2 september; 7 oktober; 4 november; 2 december.

Klankbordgroep: WMO en mantelzorg

9 september vindt de eerstvolgende vergadering plaats. 

Wilt u meer weten? Neem dan contact op via info@participatieraadzwolle.nl

Werkgroep Zorg Wonen Welzijn en Leefbaarheid

12 januari; 23 februari; 5 april; 17 mei; 28juni.

Werkgroep Jeugd

17 januari; 6 maart; 10 april; 22 mei; 3 juli, 4 september, 7 november, 12 december 2024