Skip to main content
Let op: we werken aan deze nieuwe website. Het kan voorkomen dat er teksten worden verplaatst.

Werkgroep Jeugd

Wij zijn er voor alle jongeren in Zwolle

Zwolse jongeren verdienen een passende plaats in de Zwolse samenleving. Door de verschillende leeftijdsgroepen, die soms wel en vaak ook geen contact met elkaar hebben, komen er verschillen van beleving voor.

Jeugd is niet in één definitie te vangen van 0-18 jaar en soms nog iets ouder, tot wel 27 jaar.

Binnen de doelgroep jeugd zijn er jongeren die wel of niet (meer) thuis (kunnen) wonen. Wel of geen dak boven hun hoofd hebben, jongeren die veel verschillende georganiseerde activiteiten hebben, maar ook “hangjongeren”. 

Verschillende zaken die al deze jongeren aangaan, waar de Zwolse politiek wat voor moet betekenen. Thema’s als onderwijs, hulpverlening, financiën, (drugs)criminaliteit, verslaving, mantelzorg, toegankelijkheid, huisvesting enz. komen bij onze werkgroep op tafel.

Onder jeugd valt natuurlijk ook jongeren die nog schoolgaand zijn en al dan niet van aangepast onderwijs of specialistisch opvang afhankelijk zijn. Waarover de werkgroep Jeugd zich bijvoorbeeld bezig houdt met passend onderwijs, maar ook met het schoolvervoer, wat veel aandacht behoeft, daar dit lang niet altijd goed of vanzelfsprekend is.

De signalen over de problematiek ontvangen wij via de eigen inbreng, ouders of hulpverleners, groepen die zich op allerlei wijze bezighouden met jeugd, de (sociale) media, door vragen vanuit de jonge en oudere inwoners van Zwolle.

We hopen als Werkgroep Jeugd deze zeer gevarieerde groep inwoners van Zwolle, de juiste aandacht te geven binnen de wettelijke rol van de Participatieraad van Zwolle en de juiste adviezen te geven in zaken die de jonge inwoners aangaan naar de burgemeester en wethouders.

Als jij als jongere een vraag of een signaal hebt kun je het te allen tijde bij ons melden via : email info@particpatieraadzwolle.nl 

De werkgroep jeugd richt zich op jeugdbeleid en jeugdwet, onderwijs(kansen). We kijken mee met de regels die de gemeente Zwolle maakt over de jeugdwet en geven  gevraagd of ongevraagd advies over aan burgemeester en wethouders. We gaan regelmatig in gesprek met de jongerenraad, jeugd en met mensen die veel met jeugd te maken hebben zoals scholen, jeugdconsulenten, jongerenwerkers en de jeugdpolitie. Op deze manier horen we hoe het gaat met de jeugd van gemeente Zwolle en als het beter geregeld kan worden dan kan de Participatieraad de gemeente daarover adviseren. Op deze manier proberen wij ervoor te zorgen dat de jeugd klein of groot veilig kan opgroeien, fijn kan wonen, naar school kan gaan en er ook tijd en ruimte is om te ontspannen.

Heb je zelf ervaringen of heb je ideeën, tips of tops dan komen we graag met jou in contact.

Gerelateerde berichtgeving

Preventie in de jeugdhulp

17 oktober 2023
Wim, lid van de Participatieraad Zwolle, bezocht deze week een droomsafari over jeugdhulp. Dit is een samenkomst tussen de Gemeente Zwolle, stakeholders en andere betrokkenen om op een vernieuwende…

Opening speeltuin Zwolle Zuid