Skip to main content
Let op: we werken aan deze nieuwe website. Het kan voorkomen dat er teksten worden verplaatst.

Auteur: Participatieraad

Participatieraad Zwolle is op zoek naar nieuwe (aspirant) leden!


Geef jij om de samenleving en de mensen om je heen? Wil je de stad Zwolle helpen op het gebied van sociaal domein? Zou je graag het college van burgemeester en wethouders willen adviseren over alles wat er speelt binnen het sociaal domein, sluit dan nu aan bij Participatieraad Zwolle.

We hebben ruimte voor nieuwe leden en iedereen is welkom om te solliciteren! Onze leden hebben diverse achtergronden en dat maakt ons een gewaardeerd adviesorgaan. Door onze diversiteit komen we altijd tot nieuwe ideeën en inzichten en blijven we ons verder ontwikkelen. Wat ons absoluut verbindt, is van waardevolle betekenis willen zijn voor onze samenleving. Dat betekent concreet dat we ons bezig houden met verschillende thema’s binnen het sociaal domein; we leveren gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders in Zwolle en we vangen signalen op uit de Zwolse samenleving om te begrijpen wat er speelt onder de inwoners. Het is belangrijk dat de inwoners zich gezien en gehoord voelen wanneer er beleid wordt gemaakt dat hen betreft. Wanneer er verbinding is met de gemeente, dan is er niet ‘wij en zij’, maar zijn we een team samen, want deze geweldige stad is van ons allemaal.

Hoe ziet ons werk er in de praktijk uit? Om ons verder te kunnen verdiepen in bepaalde thema’s zijn we onderverdeeld in drie werkgroepen: 1) Jeugd, 2) Werk, Inkomen en Meedoen en 3) Zorg, Welzijn, Wonen en Leefbaarheid. De leden van de werkgroepen komen meestal 1 keer per 6 weken samen. De tijdstippen waarop de vergaderingen plaatsvinden zijn verschillend. We hebben daarnaast 1 keer per maand op woensdagavond een plenaire vergadering (alle werkgroepen komen dan samen) en dat doen we op diverse locaties in Zwolle. Vaak sluit ook één van onze wethouders aan. De vergaderingen zijn van 19:30 – 21:30 uur. Daarnaast hebben we werkbezoeken. We organiseren themabijeenkomsten voor onze maatschappelijke partners. We nemen deel aan klankbordgroepen en verschillende bijeenkomsten die vanuit de gemeenten of door onze partners worden georganiseerd. We onderhouden contact met andere adviesorganen in en buiten Zwolle (zoals de Seniorenraad, Jongerenraad en Toegankelijk Zwolle) en we komen samen wanneer we een gevraagd of ongevraagd advies willen schrijven voor het college. Wat ook goed is om te weten, is dat er altijd officieel gereageerd moet worden op onze adviezen. Dus waardevol werk!

Dit doen we allemaal op vrijwillige basis, waarvoor we een vrijwilligersvergoeding ontvangen van €150,00 per maand.

Spreekt dit jou aan en zou je graag meer informatie hierover willen of wil je direct solliciteren, neem dan contact op via info@participatieraadzwolle.nl We willen de sollicitatiegesprekken vanaf 10 juni gaan inplannen. Dus wacht niet te lang en solliciteer zo snel mogelijk! Kijk gerust verder op onze website voor meer informatie.

Ontmoet en groet

Heb jij je al aangemeld voor de ontmoet en groet?

Donderdag 6 juni 14.00 – 16.30 uur. Aanmelden kan tot 30 mei via info@participatieraadzwolle.nl

Het programma lees je hieronder.

14.00-14.10 Welkom door Aljona Wertheim (voorzitter Participatieraad Zwolle)

14.10-14.40 ’t Samen zelf wel redden: een andere kijk op dé zorg, door Linda Meijer (locatiemanager IJsselheem)

14.40-14.45 Uitleg vervolg programma door Aljona Wertheim

14.45-15.00 Pauze

15.00-15.30 Themagesprekken over samen zelfredzaam zijn, instroom, behoud en anders organiseren van zorg

15.30-15.45 Plenaire terugkoppeling door de gespreksleiders

15.45-16.00 Afsluiting door Jan Pijnaker en Aljona Wertheim

16.00-16.30 Hapje en drankje

Noteer alvast de datum voor de ontmoet en groet

Noteer alvast de datum: ontmoet en groet Participatieraad Zwolle donderdag 6 juni.
Wil jij je laten inspireren én meedenken over hoe we met elkaar de zorg overeind kunnen houden in Zwolle? Dan ben je van harte welkom. Aanmelden kan alvast via info@participatieraadzwolle.nl. Je ontvangt binnenkort het programma.

De Participatieraad Zwolle komt naar je toe.

Om zoveel mogelijk in gesprek te raken met Zwolse burgers is de Participatieraad van plan om naar diverse plekken in de stad te gaan.
We zijn dit jaar vooral bezig met het thema “bestaanszekerheid”. We willen graag in gesprek met Zwollenaren die ons kunnen vertellen waar ze tegenaan lopen als het gaat om bestaanszekerheid.

Lees verder

Wil jij je inzetten voor Zwollenaren?

De Participatieraad Zwolle adviseert het college van burgemeester en wethouders over thema’s die belangrijk zijn voor Zwollenaren: zorg, jeugdhulp, werk, wonen, welzijn, participatie, leefbaarheid en inkomen.  De Participatieraad is er voor en door Zwollenaren. Samen kijken we wat keuzes van de gemeente betekenen voor het dagelijkse leven van inwoners.

We zijn op zoek naar reserveleden

Wil je meer informatie? Klik hier.

Preventie in de jeugdhulp

Wim, lid van de Participatieraad Zwolle, bezocht deze week een droomsafari over jeugdhulp. Dit is een samenkomst tussen de Gemeente Zwolle, stakeholders en andere betrokkenen om op een vernieuwende wijze aan de slag te gaan met uitdagingen en kansen rondom jeugdhulp. Naar aanleiding van de avond is onze werkgroep Jeugdhulp gisteravond Zwolle ingegaan om passanten te interviewen over preventie in de jeugdhulp.Zie ook facebook

Participatieraad op studiedag

Om het nieuwe jaar samen goed te beginnen, is de Participatieraad op studiedag geweest. Op het programma stond een lezing van Ferenc van Damme, communicatiestrateeg en projectleider ‘Participatie & Communicatie’ bij de provincie Overijssel. Met de Participatieraad sprak hij over hoe we inwoners meer kunnen betrekken bij beleid. Wat werkt er wel en wat werkt niet? Hoe betrekken wij onszelf bij mensen die vitaal hun eigen weg zoeken, en die in een soort stille revolutie een nieuw soort samenleving aan het maken zijn?
Nieuwe aspirantleden

Hoera! We hebben versterking van 5 nieuwe aspirant-leden!

Dit zijn:

  • Jan Heining
  • Ellen Meijer
  • Fatih Aktas
  • Roos Bijleveld
  • Erica van Swaay

Van harte welkom!

De aspirantleden draaien gewoon mee, net als leden maar kunnen kijken of deze taak iets voor hen is. Zodra een lid de Participatieraad verlaat kan een aspirantlid de leeggekomen plek opvullen.

Participatieraad Zwolle zoekt aspirant-leden   

Wil jij iets betekenen voor inwoners in Zwolle die te maken hebben met zorg of jeugdhulp of zich zorgen maken over werk, wonen, welzijn, meedoen, leefbaarheid en inkomen?

De Participatieraad Zwolle adviseert het college van burgemeester en wethouders over al deze belangrijke thema’s. De Participatieraad is er, voor en door Zwollenaren. Samen kijken we wat keuzes van de gemeente betekenen voor het dagelijkse leven van inwoners.

Participatieraad Zwolle in het kort

De Participatieraad Zwolle geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van B&W, vanuit het perspectief van de inwoners van Zwolle, en is betrokken, deskundig en onafhankelijk. De participatieraad adviseert over alle aspecten van het sociaal domein. Het sociaal domein gaat over alles wat je als mens in je directe bestaan raakt: werk en inkomen, opgroeien en opvoeden, wonen, zorg en welzijn, inclusie en diversiteit. De Participatieraad Zwolle telt 15 leden. De leden van de Participatieraad nemen zitting op basis van hun kwaliteit en (ervarings)deskundigheid en niet als vertegenwoordigers van specifieke groepen.

We zijn op zoek naar aspirant-leden

We zoeken enthousiaste, nieuwsgierige en gedreven mensen met een relevant netwerk in de Zwolse samenleving. Aspirant-leden draaien mee als volwaardig lid van de Participatieraad Zwolle. Op het moment dat een lid de Participatieraad verlaat, vult een aspirant-lid de vrijgekomen plaats in.

Wie zoeken wij? 

Wij zoeken een Zwollenaar die zijn voelsprieten in de Zwolse samenleving heeft, iemand die een brede kijk heeft op wat er op het gebied van het sociaal domein in de samenleving in Zwolle gebeurt. Verder is het belangrijk dat je het leuk vindt om het college van burgermeester en wethouders over deze onderwerpen vanuit inwonersperspectief te adviseren. We zoeken aspirant-leden voor alle onderwerpen, maar in het bijzonder leden die kennis en ervaring hebben met de Participatiewet. Uiteraard is iedereen welkom om te reageren. We vinden diversiteit belangrijk!

Wat bieden we jou?

Mocht onze keuze op jou vallen dan ga je deel uitmaken van een groep van betrokken mensen die zich met elkaar, in een goede sfeer, inzet voor de inwoners van Zwolle. Als aspirant-lid ontvang je geen vergoeding. Wel bieden we vanuit de Participatieraad begeleiding bij de werkzaamheden van de Participatieraad, de gelegenheid scholing te volgen en congressen en bijeenkomsten te bezoeken. Zodra je lid wordt van de Participatieraad, ontvang je een vrijwilligersvergoeding van 150 euro per maand. De duur van het lidmaatschap is vier jaar met mogelijkheid met vier jaar te verlengen.

Vragen en reageren

Wil je meer weten over de vacature? Neem dan contact op met de secretaris van de participatieraad: Anne-Wil Lensen via info@participatieraadzwolle.nl.

Veel informatie is te vinden op onze website www.participatieraadzwolle.nl.

Initiatieven coach provincie Overijssel: eerste hulp bij initiatieven

Voor de regio Noordwest Overijssel, Kampen, Zwolle, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Staphorst helpt Rienke Dekker inwoners die hun buurt of wijk aantrekkelijker, groener of leefbaarder willen maken een eindje op weg. Inwoners bedenken samen de mooiste initiatieven om hun omgeving mooier te maken. Ze weten zelf het beste hoe zij hun omgeving aantrekkelijk willen houden of maken.

Lees verder