Skip to main content
Let op: we werken aan deze nieuwe website. Het kan voorkomen dat er teksten worden verplaatst.

De participatieraad Zwolle is
een onafhankelijke adviesraad voor en door Zwollenaren.

Wij geven gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders over werk en inkomen, zorg, jeugdhulp, welzijn, wonen en leefbaarheid.

Wat doet de participatieraad?

Wij zoeken een sterke verbinding met inwoners van de stad, om zo de juiste informatie uit de samenleving op te halen.

We zoeken voor onze vergaderingen letterlijk de wijken op. Waarbij we kiezen voor laagdrempelige locaties.

Je kan ook je ervaringen delen via onze website. En je bent welkom bij de openbare vergaderingen. 

“Er werken 1200 ambtenaren bij de gemeente Zwolle. De participatieraad zorgt ervoor dat de signalen vanuit de maar dan 130.000 Zwolse inwoners op een goede manier bij de gemeente Zwolle terecht komen.” – Zegt wethouder Michiel van Willigen in dit interview.